Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Από τον ΜΕΝΕΛΑΟ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ

Η παιδεία αποτελεί ένα αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου και είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της ζωής του και την εξέλιξη του. Οδηγεί στη γνώση, η οποία δεν περιορίζεται στον επαγγελματικό τομέα μόνο, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση του ανθρώπου και την κοινωνικοποίηση του.
Η παιδεία προωθεί και ενδυναμώνει τη σκέψη, την αναζήτηση και την κυοφορία νέων προσεγγίσεων - ιδεών - αντιλήψεων που οδηγούν την κοινωνία στην πρόοδο και την ανάπτυξη όλων των μελών της. Επανατοποθετεί, ουσιαστικά και συνειδητά τον άνθρωπο μέσα στο σύνολο ως αναπόσπαστο και δημιουργικό κομμάτι του.
Παρόλο τον αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο της παιδείας για την εξέλιξη της κοινωνίας μας είναι κοινή διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα «πάσχει», έχει προβλήματα τα οποία οδηγούν σε μια γενική άποψη ότι χρειάζονται αλλαγές. Φυσικά, αυτές οι αδυναμίες δεν είναι τυχαίες, δεν οφείλονται γενικά και αόριστα στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά στην πολιτική την οποία ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ, μιας πολιτικής συρρίκνωσης των δαπανών και συνεχής υποβάθμισης του επιπέδου γνώσεων που παρέχεται, μιας πολιτικής που δείχνει κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο ότι είναι στο πόδι σχεδιασμένη και δεν υπάρχει η παραμικρή στόχευση από πλευράς της κυβέρνησης.
Το κίνημα μας διαβλέποντας αυτό το έλλειμμα πολιτικής, ορθά έρχεται και ανοίγει τον διάλογο για την παιδεία, για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα μιας νέας εποχής. Ένα σύστημα που θα μετακινηθεί από τον τόπο της χρησιμοθηρικής γνώσης, στον τόπο της παιδείας, της πνευματικής, δηλαδή, καλλιέργειας και της αγωγής. Ένα σύστημα που θα δίνει την δυνατότητα σε όλους να αποκτούν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και δεν θα τους θέτει φραγμούς. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι πραγματικά Δωρεάν.
Για την δημιουργία αυτού του συστήματος είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν διαρθρωτικές αλλαγές και τομές στο χώρο της παιδείας, είναι αναγκαίο το ΠΑΣΟΚ να λάβει γενναίες αποφάσεις, μόλις έρθει στην εξουσία, ώστε να οδηγήσει έξω απ τον βάλτο που έχει περιέλθει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρακάτω αναλύονται ορισμένες προτάσεις που έχουν σαν στόχο να λειτουργήσουν ως τροφή σκέψης πάνω στις αλλαγές και τομές που είναι επιβεβλημένο να παρθούν.

Πυλώνες εκπαιδευτικού συστήματος
Ολοήμερο σχολείο
Το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πιλοτικού προγράμματος ολοήμερων σχολείων. Στόχος του προγράμματος αυτού, ήταν τα παιδιά να λαμβάνουν όσο το δυνατών περισσότερες γνώσεις καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων. Παράλληλα όμως στόχευε στο να δοθεί η δυνατότητα για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στα ίδια τα παιδιά. Η κυβέρνηση της ΝΔ με την έλλειψη σχεδιασμού και την προχειρότητα που την διακατέχει μετέτρεψε αυτά τα σχολεία στα λεγόμενα «parking» παιδιών. Σήμερα τα ολοήμερα σχολεία έχουν μετατραπεί απλά σε μέρη που φυλάσσονται τα παιδιά, χωρίς μάλιστα να έχουν και τις απαραίτητες υποδομές. Το ΠΑΣΟΚ μόλις επανέλθει στην κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε αλλαγές. Είναι αναγκαίο να εκταμιευτούν κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναμόρφωση των κτιρίων και την δημιουργία υποδομών, είναι αναγκαία η παροχή εξοπλισμών και προσωπικού. Είναι επιβεβλημένη η επίλυση του προβλήματος της σίτισης το οποίο υπάρχει σήμερα με την πρόσληψη τραπεζοκόμων και τον εφοδιασμό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Είναι αναγκαίο να αναβαθμισθούν τα απαρχαιωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία διαθέτουν στις μέρες μας τα περισσότερα σχολεία ώστε να επιστρέψουμε στο αρχικό σχέδιο, δηλαδή να πραγματοποιείται ουσιαστική μελέτη μέσα στο ολοήμερο σχολείο και ο μαθητής πραγματικά να αφήνει της τσάντα του στο σχολείο έχοντας σαν παιδί ελεύθερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες και παιχνίδι που γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι γι αυτές τις ηλικίες.
Ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων εντός του ολοήμερου σχολείου μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως, ορισμένες ακολουθούν παρακάτω:
· Δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν δύο και παραπάνω Ξένες γλώσσες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους, με την χορήγηση πιστοποιημένων πτυχίων επάρκειας.
· Μαθήματα πληροφορικής τα οποία θα καταλήγουν στην χορήγηση πτυχίων για το διαδίκτυο αλλά και για άλλες χρήσιμες εφαρμογές όπως office κλπ
· Να δημιουργηθεί ένα επανασχεδιασμένο πρόγραμμα για μαζικό αθλητισμό το οποίο θα περνάει μέσα απ τα σχολεία. Το μάθημα της γυμναστικής θα πρέπει να έχει ως στόχο την επαφή που παιδιού με αρκετά αθλήματα, ανάλογα την ηλικία που βρίσκεται. Μια πρόταση είναι τα παιδιά κάθε τρίμηνο να γνωρίζουν από ένα άθλημα ξεκινώντας απ αυτά που μπορούν να διδαχθούν σε μικρή ηλικία όπως η κολύμβηση και η ενόργανη γυμναστική. Είναι λοιπόν σκόπιμο η εκγύμναση να γίνεται στις αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής από εξειδικευμένο προσωπικό που θα τις έχει στελεχώσει. Ταυτόχρονα μάλιστα τα παιδιά μπορούν να παρακολουθηθούν από εργομετρικό κέντρο ώστε να βοηθούνται να βρουν την «κλίση» τους
· Το μάθημα της οδικής αγωγής θα πρέπει να μπει επιτέλους στα σχολεία μας. Αν θέλουμε οι αυριανοί πολίτες αυτού του τόπου να σέβονται πολύ περισσότερο το διπλανό τους και να καταπολεμήσουμε στην ρίζα του το κακό των τόσων πολλών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν οδηγήσει την χώρα μας στο να είναι πρωταθλήτρια σε αυτό τον θλιβερό τομέα θα πρέπει να εντάξουμε άμεσα το μάθημα της οδικής αγωγής στα σχολεία. Η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο απ την παιδεία και μάλιστα απ τις μικρές κιόλας ηλικίες.
Στόχος μας πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να εκφράσει την προσωπικότητα του, να βάλει την φαντασία του να δουλεύει, να μάθει να ψάχνει την πληροφορία και όχι να γίνεται απλά μια μηχανή αποστήθισης γνώσης. Απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για να καταφέρουμε αυτή την μεταστροφή είναι να δώσουμε πρόσβαση στα παιδιά σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες επαρκώς εξοπλισμένες. Οι βιβλιοθήκες είναι αναγκαίες για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου.

Τεχνολογικό και Επαγγελματικό Λύκειο
Αρκετή συζήτηση έχει γίνει στις μέρες μας για την αναβάθμιση των Τεχνολογικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πάψουν να είναι σχολεία δεύτερης κατηγορίας, για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές που θα δίνουν μια άλλη ταυτότητα σε αυτό τον τομέα εκπαίδευσης . Παρακάτω αναφέρονται βασικές αλλαγές που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για να οδηγηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση :
· Να είναι ένας τύπος σχολείου και όχι δύο και τρείς που είναι σήμερα
· Θα πρέπει να χορηγούν όλα απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στις μέρες μας
· Να είναι ισότιμο και να δίνει την δυνατότητα συνέχειας στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα της χώρας μέσα από διαφορετικές εξετάσεις πάνω στα μαθήματα που έχουν διδαχθεί τα παιδιά

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία
Αν θέλουμε να λέμε πραγματικά ότι έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο σέβεται πρώτα απ όλα τον πολίτη τότε είναι ζήτημα αρχής να κοιτάξουμε τον τομέα της ειδικής αγωγής με μεγαλύτερη προσοχή απ ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Οι ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία πρέπει πρώτα απ όλα να ξεκινήσουν να δίνονται μέσα απ την παιδεία που τους παρέχουμε ως πολιτεία.
· Η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση τους μπορεί να γίνει μόνο από τα άτομα με τα προαπαιτούμενα προσόντα, άτομα τα οποία έχουν εξειδικευτεί για το πώς μπορούν να πλησιάσουν αυτά τα παιδία και να τους μεταδώσουν την γνώση
· Ειδική αγωγή δεν νοείται να πραγματοποιείται σε κτήρια χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και την απαιτούμενη τεχνολογία.
· Η εκπαίδευση τους πρέπει να είναι ισότιμη και να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης και να μην είναι κάτι αυτόνομο και ξεχωριστό.
· Η εκπαίδευση τους επιβάλλεται να έχει ως στόχο την ουσιαστική ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Ένταξη τους όμως χωρίς σοβαρό επαγγελματικό προσανατολισμό δεν μπορεί να υπάρξει αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα είναι αναγκαίο να καταρτιστεί πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο θα οδηγεί τα άτομα αυτά σε εύρεση δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους ώστε να αισθάνονται και αυτοί παραγωγικοί στην κοινωνία μας.
Τα άτομα με αναπηρία αξίζουν να δουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας και το ΠΑΣΟΚ ως σοσιαλιστικό κόμμα έχει υποχρέωση να κάνει τις απαραίτητες τομές ώστε να συμβεί αυτό.

Εκπαιδευτικοί
Ότι και να πούμε εμείς, ότι και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε για τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πλησιάσουμε σε αυτές, γι αυτό θεωρώ καλό, εδώ να ακούσουμε τις προτάσεις των ίδιων για την όσο το δυνατών καλύτερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Θα ήθελα απλά να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος μόλις έρθει στην εξουσία να επιλύσει σταδιακά. Αυτό είναι ο θεσμός των ωρομισθίων και αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθούν και να μετατραπούν αυτόματα όλοι σε μόνιμους καθηγητές και δασκάλους. Η αβεβαιότητα που προσφέρουν οι δύο παραπάνω θεσμοί νομίζω ότι δεν ταιριάζει στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Είναι δύσκολο στις μέρες μας να βρεθεί κάποιος ο οποίος να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο το οποίο βρίσκονται τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας καθώς οι ελλείψεις και τα προβλήματα τα οποία εμφανίζουν είναι σημαντικά. Η έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς της κυβέρνησης της ΝΔ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι όχι απλά μόνο φανερή αλλά οδηγεί και σε επικίνδυνα μονοπάτια τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Ο κίνδυνος της διάλυσης και του λουκέτου σε ορισμένα απ αυτά δεν πλανάται απλός αλλά είναι σαν δαμόκλεια σπάθη από πάνω τους αν δεν παρθούν άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγή πλεύσης.
Σε αυτό το βαρύ κλίμα έρχονται να προστεθούν και οι καθηγητικές αυθαιρεσίες, η αδιαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, η κακή ποιότητα των συγγραμμάτων τα οποία δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα γύρο από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να προβούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνοντας γενναίες αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση τα ιδρύματα μας. Αυτό όμως πρέπει να συμβεί χωρίς την παραμικρή απόκλιση απ τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας.
Θα πρέπει να καταλάβουμε πια ότι αποκέντρωση δεν πραγματοποιείται φτιάχνοντας ένα στρατόπεδο και ένα πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη. Η μικροπολιτική διασποράς των ιδρυμάτων έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης που προσφέρουν οι σχολές, κάνοντας σχεδόν αδύνατη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημών και δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην διοίκηση των ιδρυμάτων με τελικό αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στην αυτοδιοίκηση των σχολών.
Ο σχεδιασμός της νέας δομής των ιδρυμάτων μας περνάει μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης συνολικά της χώρας. Ένα μοντέλο το οποίο θα συνδέσει τα ιδρύματα μας με την αγορά εργασίας και την τοπική παραγωγική κοινωνία στην οποία βρίσκονται. Ένα μοντέλο με ζώνες ανάπτυξης όπου για παράδειγμα ο Θεσσαλικός κάμπος θα συνδέεται με το γεωπονικό πανεπιστήμιο της περιοχής του και αυτό με την σειρά του θα πραγματοποιεί και έρευνα γύρω απ τα τοπικά αγροτικά προβλήματα της περιοχής συνδέοντας αυτόματα τους φοιτητές με την τοπική αγορά.
Το κεφάλαιο χρηματοδότηση το άνοιξε ο πρόεδρος μας δεσμευόμενος για 5% του ΑΕΠ για την παιδεία συν 2% στην Έρευνα. Είναι μια γενναία πολιτική κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση αλλά αν πιστέψουμε ότι το να δοθούν απλά τα χρήματα φτάνει τότε θα κάνουμε τεράστιο λάθος. Χρειάζεται σχεδιασμός για το πώς θα κατανεμηθούν ορθολογικά και με την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια αυτά τα κονδύλια γιατί πολύ φοβάμαι ότι με το υπάρχον καθεστώς που υπάρχει στα ιδρύματα μας τα λεφτά αυτά δεν θα καταλήξουν στην εκπαίδευση αλλά στις τσέπες ορισμένων που αποτελούν το απόστημα της ελληνικής εκπαίδευσης. Το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να φέρει πραγματική αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να σπάσει αυγά και να θεσπίσει κανόνες που θα ρίχνουν άπλετο φώς στην κίνηση των κονδυλίων και γιατί όχι να μην προβεί σε μια γενναία ενέργεια κατάργησης των ειδικών λογαριασμών. Επιβάλλεται να βροντοφωνάξουμε ΝΑΙ στην ευελιξία αλλά ΟΧΙ στην κακοδιαχείριση και τη μετατροπή της ανώτατης εκπαίδευσης σε εστίες διαφθοράς.
Σημαντική τομή στην εκπαίδευση του σήμερα είναι η αξιολόγηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να θεσπίσει ένα λειτουργικό και αξιολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας, αξιολόγηση η οποία θα είναι καθαρά ακαδημαϊκή ( δηλαδή δεν θα γίνεται με αγοραία κριτήρια). Λέγοντας όμως αξιολόγηση δεν εννοούμε ένα μοντέλο το οποίο θα κατατάσσει τα ιδρύματα σε «καλά» και «κακά», δεν θέλουμε την δημιουργία μιας λίστας, ενός «ranking» ανάμεσα στα ιδρύματα της χώρας αλλά ένα εφόδιο καθαρά υποστηρικτικού χαρακτήρα που θα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα Πανεπιστήμια τους και το επίπεδο γνώσεων που τους παρέχεται σε αυτά. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνετε σε δύο επίπεδα, ένα εσωτερικό που θα πραγματοποιείται εντός του ιδρύματος και σε αυτό ουσιαστικό ρόλο θα έχει η άποψη των φοιτητών και ένα που θα διενεργείται από επιτροπή αξιολόγησης εκτός του ιδρύματος.
Παράλληλα με την αξιολόγηση χρειάζεται να δούμε και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το να φτάσεις στην βαθμίδα του καθηγητού δεν σημαίνει ότι έφτασες στην πλήρη γνώση, η επιστήμες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς κάνοντας αναγκαιότητα τη συνεχή εκπαίδευση τον ακαδημαϊκών. Είναι αναγκαίο λοιπόν να πάμε σε ένα πρόγραμμα συνεχούς επανεκπαίδευσης το οποίο βέβαια θα δώσει την δυνατότητα για ποιο αποτελεσματική έρευνα.
Κλείνοντας το κεφάλαιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ήθελα να τονίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να επανεξετάσει ένα νέο νόμο πλαίσιο ο οποίος θα επαναδιατυπώνει τις σχέσεις μεταξύ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων όταν μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι των ΤΕΙ δικαιούνται τα ίδια επιδόματα με εκείνους των ΑΕΙ αλλά δεν μπορούν να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κομφούζιο δημιουργείτε στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό μάλιστα απορρέει και από την δήλωση του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου κ. Κ.Μουτζούρης «Πρέπει να ξαναδούμε τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διότι το κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί είναι μεγάλο».

Δια βίου Παιδεία
Ο Δημόκριτος θεωρεί την εκπαίδευση σα μια δια βίου λειτουργία σε τρία επίπεδα: α) ως απόκτηση δεξιοτήτων (αναγκαίων για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της ζωής), β) ως απόκτηση της αρετής (αναγκαίας ιδιότητας για τις αμοιβαίες σχέσεις στην κοινωνία) και γ) ως απόκτηση γνώσεων, μιας πνευματικής χαράς που αποτελεί προϋπόθεση της ευτυχίας
Το δικαίωμα στη μόρφωση δε μπορεί να απευθύνεται μόνο στα ανήλικα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. Η μόρφωση πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και σε όλες τις ηλικίες. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ως στόχο την αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους.
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ένας θεσμός που δεν έχει διαδοθεί όσο θα έπρεπε στην χώρα μας, ένα πανεπιστήμιο που επιτρέπει την εκ αποσπάσεως εκπαίδευση αλλά το οξύμωρο είναι ότι έχει λειτουργίες που το κάνουν δυσκίνητο. Εδώ επιβάλετε να δράσουμε καταλυτικά ώστε να δοθούν λύσεις στα όποια λειτουργικά προβλήματα για να το κάνουμε θελκτικό προς το ευρύ κοινό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η παιδεία δεν είναι μόνο πηγή γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων αλλά και ένα επίπεδο καλλιέργειας του ανθρώπου.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η παραπάνω προσπάθεια έχει σαν στόχο την κατάθεση ορισμένων απόψεων και προτάσεων γύρο από τα τεκταινόμενα στον χώρο της παιδείας και τις όποιες διαρθρωτικές αλλαγές καλείται να κάνει η επικείμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μόλις αναλάβει ξανά τις τύχες του τόπου. Αυτή την φορά ο λαός έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από μας και είναι υποχρέωση μας να μην τον απογοητεύσουμε!

1 σχόλιο:

  1. το ολοήμερο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά!πρέπει η φιλοσοφία του να επεκταθεί σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση...γυρίζω σπίτι μου και παίζω, δεν συνεχίζω τον αγώνα δρόμου προς φροντιστήρια, δραστηριότητες κλπ

    ΑπάντησηΔιαγραφή